Turments i codi d'un desenvolupador web

Avís legal i condicions d'ús web

L'ús del lloc web (en endavant, "el Lloc Web") està subjecte al que estableix el present avís legal i condicions d'ús web (en endavant "Condicions d'Ús"), de manera que l'usuari (en endavant, " l'Usuari ") haurà llegir-lo detingudament cada vegada que accedeixi a aquest.

L'accés a la Web, i l'ús dels materials continguts en el mateix impliquen que l'Usuari ha llegit, coneix i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d'Ús, havent d'accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement, ja que aquestes podran ser modificades de manera unilateral per part de la titular del Lloc Web.

Les Condicions d'ús regulen l'ús de l'domini www.backtheweb.com, ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altra amb la qual pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de la utilització del mateix.

En compliment de l'deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) es facilita la informació general d'aquest lloc Web.

Usuaris

Tindrà la condició d'Usuari tota persona, física o jurídica, que accedeixi i navegui en aquest lloc web. La utilització del Lloc web implica que l'usuari ha llegit les presents Condicions d'Ús i accepta el contingut de les mateixes.

Condicions d'ús

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents Condicions d'Ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

No es garanteix que el lloc web compleixi amb les legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideixi accedir i / o navegar a la pàgina web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, i ha de assegurar-se que tal accés i / o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Modificacions

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de modificar el present avís legal de manera unilateral, produint efectes des del moment de la publicació.

Informació facilitada al lloc web

Els continguts del web tenen com a finalitat Informar i donar a conèixer recursos, metodologies i solucions per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques així com informar de les activitats i serveis prestats pel titular, consistents en l'assessorament, gestió i valoració d'activitats informàtiques.

L'Usuari haurà de tenir en compte que aquest material pot no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions presentades.

El titular del Lloc Web posa tots els seus mitjans perquè el contingut i informació subministrats mitjançant la mateixa, compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitud, veracitat, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, no es garanteix el complet compliment d'aquests estàndards de manera permanent.

La visualització a Internet de l'aquest lloc web és de caràcter indefinit. No obstant això, el titular del web es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el Lloc Web.

El mer accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de cap manera a l'Usuari, no li genera cap tipus de compromís vinculant ni contractual. L'accés a la informació és merament informatiu, consultiu i / o publicitari.

Comunicacions

L'Usuari podrà comunicar-se amb el titular del web a través de l'correu electrònic info@backtheweb.com. Les comunicacions efectuades per qualsevol d'aquests mitjans es consideraran eficaços amb caràcter general.

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que enviem a l'Usuari o la prestació del seu consentiment siguin per escrit. Mitjançant l'ús del Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions siguin electròniques.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L'Usuari reconeix i accepta que qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts o materials que s'aporten com a part de la pàgina web, pertanyen a Jordi Touza Bonnin, per si o com a cessionària, o als titulars dels mateixos, que van atorgar llicència per al seu ús. Aquests drets són, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol susceptibles de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i / o vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans, i dissenys, selecció de materials usats, així com sobre l'estructura, presentació de qualsevol informació i / o contingut d'aquest Lloc Web.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l'Usuari la còpia, reproducció, modificació, transformació, supressió, manipulació, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest Lloc Web, amb o sense ànim de lucre, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa i per escrit de titular del Lloc Web.

El fet d'accedir a el Lloc Web no atorga en cap cas autorització o llicència d'titular de la mateixa per a fer ús de cap dels continguts i / o informació d'ell mateix, ni sobre cap dret relacionat amb ells, més enllà de l'ús estrictament personal.

Protecció de Dades de Caràcter Personal i Política de Cookies

El titular del Lloc Web protegirà les dades personals de l'Usuari i els tractarà en la mesura que ho permeti la llei o sempre que l'usuari hagi donat el seu consentiment. Per a més informació, podeu consultar la Política de Privadesa i la Política de Cookies aplicables.

Enllaços

En el present lloc web es podran incloure mitjans d'enllaç, com ara links, banners, botons o altres similars, que vinculin a llocs de tercers. La instal·lació d'aquests enllaços té per objecte facilitar a l'usuari la recerca i accés d'informació disponible a Internet.

En el moment en què l'Usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el present lloc web, les condicions d'ús, la Política de Privadesa i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, atès que la resta de llocs web als quals accedeix l'Usuari estan subjectes a les seves pròpies condicions i polítiques de privacitat.

El titular d'aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat respecte dels continguts dels enllaços de tercers, ni pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús o il·licitud dels mateixos, les comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web als quals accedeixi l'usuari i que no siguin gestionats pel titular d'aquest lloc web, el qual declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contingut d'aquests.

Limitació de Responsabilitat

L'Usuari d'aquest lloc web accedeix a el mateix pel seu propi compte i risc, assumint la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut de la mateixa. El titular del Web no es fa responsable dels errors o omissions que el lloc web pogués contenir, ni tampoc podrà ser considerat responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

El titular del Web podrà responsabilitzar als usuaris que facin un ús inadequat o indegut de la mateixa, causant danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics que poguessin introduir, generar o allotjar en el Lloc Web, i deteriorin o puguin deteriorar tant el contingut com el correcte funcionament de la mateixa, així com els equips, sistemes i programes de l'Usuari.

Així mateix, el titular del Lloc Web no és responsable de les decisions preses per l'Usuari com a conseqüència de la informació facilitada a través d'aquest, o altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades, alienes al seu control.

El titular del Lloc Web es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web a l'Usuari en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment, o un altre tipus de causes de força major.

Accions Legals

El titular del Lloc Web es reserva la facultat d'exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda d'aquest Lloc Web i els seus continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions d'Ús.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les condicions d'ús i la relació entre el titular del Lloc Web i l'Usuari es regiran per la normativa espanyola vigent. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​llevat que l'usuari actuï amb la condició de consumidor, sotmetent-se les parts en aquest supòsit a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili de aquest.

Prem ESC per sortir